Rissnutebille, billeart i snutebillefamilien Curculionidae. En 2,5–3,5 mm lang art, svart av farge med to røde, ofte utydelige flekker på hver dekkvinge. Ligner for øvrig i utseende og levevis kornsnutebille, men går helst i lagret ris, mais, pasta eller ulike frø. Rissnutebillen og den nært beslektede maissnutebillen S. zeamais finnes over hele verden, særlig i tropene der de er alvorlige skadedyr. Den innføres ofte med matvarer til Norge, men vil bare kunne formere seg videre hvis disse lagres meget varmt.