Generell betegnelse på ulike lidelser i muskulatur, sener og ledd som kan medføre smerte og halthet. Sees hyppigst hos hund, gris og hest. Unge dyr er mest utsatt for den akutte formen. Visse medikamenter kan dempe symptomene.