Retningsboring, boring der retningen avviker fra vertikalen, se avviksboring og petroleum (utvinning).