Rekreere, særlig rekreere seg, (prøve å) komme til krefter, hvile seg (særlig etter sykdom, hardt arbeid el.l.).