Det å sette i brukelig stand, særlig om istandsetting av eldre bebyggelse.