Regenerasjonisme, spansk regeneracionismo, politisk retning i Spania, særlig blant intellektuelle, på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet. Målet var å undersøke hvorfor Spania var forfalt som nasjon på 1800-tallet. Utdannelse, modernisering av et tilbakestående jordbruk og omlegging av det økonomiske system skulle hjelpe Spania ut av krisen. Regenerasjonistene hentet inspirasjon fra andre europeiske land, særlig Tyskland. Joaquin Costa var en sentral leder i mange år.