Rappell eller tilbakekalling betyr at at en diplomatisk representant kalles tilbake til sitt hjemland for å fratre stillingen i utlandet. Tilbakekallingsbrevet som sendes fra den ene statssjef til den andre statssjef, betegnes lettre de rappel (fransk).