Rødstrupesanger, fugleart i sangerfamilien. En sanger med brunrød strupe og bryst, hannen betydelig kraftigere i fargen enn hunnen. Oversiden er blygrå. Den har også en karakteristisk rød øyering. Hekker gjennom store deler av Sør-Europa og Nord-Afrika. Trekkfugl som overvintrer i tropisk Afrika. Observert 57 ganger her i landet per 2003.