Punktspredningsfunksjon, fork. PSF, den funksjon som beskriver avbildningen av en punktkilde i et gitt optisk system, f.eks. avbildningen av en stjerne. Ut fra kjennskapen til en digital eller fotografisk opptagelses PSF er det mulig å forbedre billedkvaliteten digitalt.