Punch drunk, varig hjerneskade hos boksere etter mange harde slag mot hodet. Karakterisert ved balanseforstyrrelser, talebesvær og et glassaktig blikk som får personen til å virke beruset.