Proteinsløyd, bruk av kjemiske og genetiske teknikker for å endre et proteins egenskaper, gjerne for å få et protein som er bedre tilpasset industriell eller laboratoriemessig bruk.