Poppelbladsnutebille, billeart i snutebillefamilien Curculionidae. Kroppen er svart med gule ben og antenner. Lengden er 2–2,5 mm. Billen er vanlig i Sørøst-Norge der larvene gnager ganger i bladene av poppel og visse vierarter.