Polarringbuk, benfiskart i ringbukfamilien. Rumpetrollignende kroppsform, opptil 20 cm lang. Skilles fra andre ringbuker ved at tennene bare har én spiss, på svart pigment i kroppshulen og store øyne. Den lever på 20–2000 m dyp i kaldt vann, og er utbredt nord for Asia og Nord-Amerika, dessuten spredt i Norskehavet, bl.a. ved Spitsbergen.