Plektafly, sommerfuglart i familien nattfly. Forvingene er rødbrune med gulhvite forkanter avgrenset av en svart stripe og med fire lyskantede flekker. Vingespenn 25–30 mm. Arten er vanlig i skogkanter og fuktige enger over hele Norge nord til polarsirkelen. Larvene lever på ulike urter.