Plasterbiller, insektfamilie i ordenen biller. Ca. 2000 arter i verden, hvorav tre i Norge. De er middelstore biller med myk hud. Hodet er nedbøyd, og forbrystet danner en smal hals. Dekkvingene spriker og dekker ikke hele bakkroppen. Artene har en utvikling med forskjellige larveformer (hypermetamorfose) og et hvilestadium (skinnpuppe) innen den endelige forvandling finner sted. Billenes blod inneholder kantaridin, som har vært brukt i medisinen som blæretrekkende middel, brukt innvortes er det en farlig gift. Noen utenlandske arter avgir stoffer som medfører store blæredannelser på hud til pattedyr og mennesker. Best kjente i Norge er våre to oljebiller i slekten Meloe.