Plasterbiller er en insektfamilie i ordenen biller. Det finnes cirka 2000 arter i verden, hvorav tre i Norge.De er middelstore biller med myk hud. Hodet er nedbøyd, og forbrystet danner en smal hals. Dekkvingene spriker og dekker ikke hele bakkroppen. Artene har en utvikling med forskjellige larveformer (hypermetamorfose) og et hvilestadium (skinnpuppe) innen den endelige forvandlingen finner sted. Hele artikkelen

Inneholder 1 kategori:

Ny artikkel