Planskilte kryss, flerplankryss, tidligere ofte kalt planfrie kryss, veikryss der trafikkstrømmene krysser hverandre uhindret.