Planovergang, kryssing av vei og jernbane i samme plan.