Pipe er en betegnelse på mellomfotsavsnittet hos hovdyr.