Peutingerkartet, et slags rutekart over det romerske rike, sannsynligvis fra 300-tallet e.Kr.; en kopi (fra 1265) kom i den lærde C. Peutingers eie. Kartet gav et noe skjevt bilde av det romerske riket; avstanden nord–sør var komprimert og avstanden øst–vest forlenget. Finnes i Nationalbibliothek i Wien.