personkonfrontasjon – gjenkjenningsprøve

Gjenkjenningsprøve som benyttes under etterforskning. Man prøver gjerne da om vitner kan kjenne mistenkte igjen blant 5–8 personer av samme kjønn og noenlunde samme alder og utseende. Disse stilles opp i rekke med front mot vitnet (også kalt identifikasjonsparade eller personkonfrontasjon).

riksadvokaten har oppstilt regler for gjennomføring av personkonfrontasjon som følger:

 1.

Konfrontasjonen skal ta sikte på å bringe på det rene om en ukjent person, beskrevet av vitner, kan være identisk med en i saken siktet eller mistenkt person. En må tydelig skille mellom betegnelsene den ukjente og den siktede /mistenkte.

 

2.

Konfrontasjonen bør arrangeres og ledes av en overordnet polititjenestemann med minst en tjenestemann som assistent. De politifunksjonærer som etterforsker saken kan være tilstede, men kun som observatører.

 

3.

Vitnene skal på forhånd ha gitt en nøyaktig beskrivelse av den ukjente person, og dersom dette ikke er gjort, eller beskrivelsen er mangelfull, må vitnet avhøres på nytt umiddelbart før konfrontasjonen.

 

4.

Siktede/mistenkte bør på forhånd spørres om han er villig til å medvirke i konfrontasjonen. Han skal gjøres kjent med framgangsmåten og sine rettigheter. Han skal også spørres om han har noen bemerkninger til deltakerne.

Side 3  

 

5.

Siktedes forsvarer skal varsles og gis anledning til å være tilstede. Det samme gjelder siktedes verger.

 

6.

Den siktede/mistenkte framstilles sammen med fra 5–8 personer av omtrent samme alder, høyde og utseende for øvrig i en identifikasjonsparade. Deltakernes navn, fødselsdato, stilling og bopel noteres. Deltakerne skal være kledd så likt som mulig, og helst noenlunde slik som den ukjente var da han ble iakttatt.

 

7.

Siktede/mistenkte skal få anledning til å velge plass i paraden. Deltakerne tildeles nummerskilt tilsvarende den plass de får. Dette noteres.

 

8.

Identifikasjonsparaden stilles opp i et rom hvor den fra et tilstøtende rom kan sees gjennom en spalte eller et enveisspeil, slik at vitnene ikke blir sett og kan bli påvirket av de framstilte.

 

9.

Belysningsforholdene under konfrontasjonen bør helst være noenlunde slik de var på det aktuelle tidspunkt.

 

10.

Det kan også være aktuelt å arrangere konfrontasjonen utendørs og under forhold for øvrig som svarer mest mulig til forholdene på iakttagelsestid- og sted.

 

11.

Vitnene instrueres om framgangsmåten ved konfrontasjonen. De må ikke få anledning til å se siktede/mistenkte eller noen av de øvrige deltakerne i paraden før oppstillingen. Mindreårige vitner bør ledsages av verger eller foresatte.

 

12.

Vitnene gis en av gangen adgang til å se identifikasjonsparaden. Hvert vitne bør se denne i to oppstillinger. Ved første oppstilling skal vitnet straks spørres om noen av deltakerne fra før av er kjent for vitnet. Er dette tilfelle, fratrer vedkommende og erstattes om mulig med en annen. Deltakerne skal bytte plass for hver oppstilling, og siktede skal hver gang få velge sin plass.

 

13.

De framstilte kan beordres til å ta av eller på seg klesplagg, marsjere, løpe eller foreta vendinger, alt etter i hvilken situasjon den ukjente er sett, og dersom dette er nødvendig eller ønskelig.

 

14.

Dersom den ukjente kan gjenkjennes på stemmen, kan det arrangeres stemmeprøver. De framstilte oppfordres til å besvare spørsmål eller lese på forhånd oppskrevne setninger eller ord. Eventuelle spørsmål må ikke angå saken, og ikke være av den art at svaret kan være egnet til å identifisere den spurte.

 

15.

Vitnene avhøres umiddelbart etter hver gang de har sett en parade. De må ikke få anledning til å konferere innbyrdes eller med andre om saken før de avhøres. Ved gjenkjennelse skal de spørres om hva de spesielt gjenkjente vedkommende på.

Side 4  

 

16.

De framstilte fotograferes ved hver oppstilling slik vitnene ser dem. Fotografiene gis nummer tilsvarende oppstillingene.

 

17.

Lederen av konfrontasjonen skriver rapport om denne og vedlegger et sett fotografier.  

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.