Personkonfrontasjon er en gjenkjenningsprøve som benyttes under etterforskning. Man prøver gjerne da om vitner kan kjenne mistenkte igjen blant flere personer av samme kjønn og noenlunde samme alder og utseende. Disse stilles opp i rekke med front mot vitnet (også kalt identifikasjonsparade).

Faktaboks

Uttale
konfrontasjˈon
Etymologi
til konfrontere

En personkonfrontasjon kan også gjennomføres ved at vitnet ser på bilder. Dette kalles gjerne for en fotokonfrontasjon.

Riksadvokaten har i 2013 (RA-2013-2) oppstilt regler for gjennomføring av personkonfrontasjon som følger:

Regler for personkonfrontasjon:

Nr Stikkord Regel
1 Én mistenkt per gruppe Det skal kun benyttes én mistenkt per konfrontasjonsgruppe.
2 Mistenkte skal ikke skille seg ut Etterforskingsledelsen skal forsikre seg om at mistenkte ikke skiller seg nevneverdig ut, ei heller ved klesdrakt.
3 Regler og retningslinjer skal følges Vitnekonfrontasjon skal gjennomføres og dokumenteres i tråd med gjeldende regler og retningslinjer for politiavhør, og det skal fremgå hvem som leder konfrontasjonen (administrator).
4 Vitner skal informeres i forkant Vitner skal på forhånd informeres om hvorledes vitnekonfrontasjonen vil bli gjennomført, men ikke om hvor mange personer som inngår i konfrontasjonsgruppen.
5 Administrator skal ikke vite hvem mistenkte er Den som fra politiets side administrerer vitnekonfrontasjonen skal, så vidt mulig, ikke vite hvem den mistenkte er, jf. pkt II. Vitnet skal underrettes om at administrator ikke vet hvem den mistenkte er.
6 Administrator må ikke gi signaler Dersom «blind administrering» ikke lar seg gjennomføre, opplyser vedkommende intet om sin kjennskap til mistenkte. Det må heller ikke ved kroppsspråk eller på annen måte fremkomme noe som et vitne kan oppfatte som et «signal» i den ene eller andre retning.
7 Vitnet har ikke plikt til å peke ut noen Vitnet skal informeres om at gjerningspersonen kan være, men ikke nødvendigvis er, blant personene i konfrontasjonsgruppen. Videre må det klargjøres at vitnet ikke er forpliktet til å peke ut noen, at etterforskingen vil fortsette uansett resultat og at vitnet kan ta den tiden det er behov for.
8 Vitnet får se én og én person, og tar stilling til om det er rett person før det får se neste i gruppen Personene i konfrontasjonsgruppen skal presenteres sekvensielt, slik at vitnet får se én og én person. Vitnet må – så langt det er mulig – ta stilling til om vedkommende som vises er rett person, før det får se den neste i gruppen. (Hvis vitnet er under 16 år, bør man normalt nytte simultan fremvisning, se punkt IX.) Dersom vitnet peker ut en person som gjerningsperson, skal det straks, og før den neste i gruppen vises, spørres om hvor sikker vitnet er. Vitnet skal uansett se de resterende personer i konfrontasjonsgruppen og gjøre sine vurderinger.
9 Vitnet får spørsmål om hva som gjorde at de gjenkjente personen Etter at vitnet har sett alle personene og eventuelt har utpekt én, skal det spørres om vitnet kan si hva det var som gjorde at vedkommende ble gjenkjent. Ledende spørsmål skal unngås.
10 Vitnet får ikke tilbakemelding under konfrontasjonen Dersom vitnet peker ut en person, skal politiet uansett ikke gi tilbakemelding til vitnet om resultatet under selve konfrontasjonen, uaktet om det er mistenkte som er utpekt.
11 Vitnet kan gis anledning til å se hele gruppen på nytt Dersom vitnet gir uttrykk for usikkerhet og ber om å få se én eller flere personer på nytt, skal dette fremgå av rapporten. Individuell visning av aktuelle personer bør ikke tillates, men vitnet kan på forespørsel gis anledning til å se hele gruppen på nytt, på samme måte, og i samme rekkefølge.
12 Ikke adgang til gjentatte konfrontasjoner utover punkt 11 Gjentatte vitnekonfrontasjoner, der samme mistenkte eksponeres for det samme vitnet flere ganger utover det som fremgår av pkt. 11, skal ikke forekomme

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg