Permalloy, gruppe jern-nikkellegeringer (40–80 % Ni) som bl.a. anvendes i spesialtransformatorer pga. lavt hysteresetap og høy permeabilitet. Se magnetiske materialer og magnetisme.