Peristyl, (av peri- og gr. 'søyle'), overdekket passasje mellom vegg og åpen søylerekke, lagt omkring en bygning eller en lukket gård. I større romerske boliger navn på hele den avdeling som fantes tillagt det egentlige atriumhus og som var samlet om en slik gård.