Pave er en betegnelse for tyggemagen hos visse større tifotkreps. Den er utstyrt med kalktenner, som finfordeler maten. Den egentlige magen, hvor fordøyelsen foregår, ligger bakenfor tyggemagen. I kokebøker anbefales det at den sekklignende «paven», som ligger under øynene, fjernes hos hummer. Likeledes fjernes «paven», som ligger ved øynene, ved tilberedning av krabber.