Pasjonssøyle, i middelalderen en søyle som var reist i eller utenfor kirker, behengt med Kristi pinselsredskaper og med en galende hane på toppen.