Partout, absolutt, for enhver pris; partoutkort, kort som gir adgang til alle forestillinger, alle avdelinger av en utstilling el.l.