parkering

Parkering, enhver hensetting av kjøretøy, selv om kjøreren ikke forlater kjøretøyet. Kortest mulig stans for av- eller påstigning eller -lessing regnes likevel ikke som parkering.

Faktaboks

Uttale
parkˈering
Etymologi
av park, i betydningen ‘samling av kjøretøyer’

Siden 1973 kan parkeringsovertredelser avgjøres med gebyr; bot anvendes i alvorligere tilfeller. For parkering i bygater o.a. brukes ofte parkometer og parkeringsautomat. For å bøte på manglende parkeringsmuligheter i byer er det bygd parkeringshus. Jfr. datoparkering, som var i bruk i Oslo 1959–89.

Skiltregler

Er opplysningsskiltet Parkering plassert på eller ved et særskilt avgrenset område, gjelder det for hele området (parkeringsplass). Ellers gjelder skiltet på den side av veien hvor det er satt opp, fra der det er plassert og i kjøreretningen til nærmeste veikryss eller til nytt skilt, f.eks. Stans forbudt. Skiltet Parkeringssone angir grense for sone (område) hvor det gjelder særlige bestemmelser om parkering eller stans av kjøretøyer. Symboler og tekst på skiltet angir hvilke særlige regler som gjelder.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg