Trafikkskilt nummer 552 Parkering
Skiltet angir at parkering er tillatt på stedet, dersom parkeringen ikke er i strid med trafikkreglenes bestemmelser om stans eller parkering. Er skiltet plassert på eller ved særskilt avgrenset område, for eksempel parkeringsplass, gjelder skiltet for hele området. Ellers gjelder skiltet bare på den side av vegen hvor det er satt opp.

Parkering er enhver hensetting av kjøretøy, selv om føreren ikke forlater kjøretøyet. Unntak er kortest mulig stans for av- eller påstigning eller av- eller pålessing.

Faktaboks

Uttale
parkˈering
Etymologi
av park, i betydningen ‘samling av kjøretøyer’

Hovedbestemmelsen om stans og parkering er paragraf 17 i trafikkreglene. Bestemmelsen inneholder forbud mot stans, for eksempel i uoversiktlig kurve, i tunnel, på bakketopp eller på annet uoversiktlig sted, i vegkryss eller nærmere enn fem meter fra vegkrysset, og i alle de andre tilfellene som er oppregnet i bestemmelsen.

Når det er forbudt å stanse, er det også forbudt å parkere på disse stedene. Med stans menes ikke trafikal stans, for eksempel fordi det er kø i trafikken eller ved motorstopp.

Forbud mot stans og parkering kan også være regulert med skilt etter parkeringsforskriften eller etter skiltforskriften.

Vilkårsparkering

Parkeringsforskriften gir et felles regelverk i for offentlig og privat vilkårsparkering. Med vilkårsparkering menes parkering hvor det er satt betingelser eller begrensninger, for eksempel krav om betaling (avgift), krav om fremlegging av «lapp» bak frontruta, tidsbegrensning eller at man må stå innenfor oppmerket felt.

De fleste sider knyttet opp mot vilkårsparkering reguleres i parkeringsforskriften, blant annet standardiserte satser på kontrollsanksjonene som ilegges hvis parkeringsreglene ikke overholdes, krav om parkeringsplasser for el-biler og forflytningshemmede, standardisering av skilting og krav om opplæring av parkeringsvakter.

Parkeringstilbudet må være for allmennheten. Dette medfører at parkering reservert for særskilte grupper faller helt eller delvis utenfor forskriften.

Alle virksomheter som tilbyr vilkårsparkering, må registrere seg med parkeringsområdene sine i parkeringsregisteret før de tilbyr parkering.

Klage

Eier eller fører av kjøretøyet som ikke har fått medhold i klage hos parkeringsvirksomheten, har klagerett til Parkeringsklagenemnda. Ved klager på vegne av andre må det fylles ut et fullmaktsskjema. Parkeringsklagenemnda behandler klager på ilagte kontrollsanksjoner og fjerning av kjøretøy foretatt med hjemmel i parkeringsforskriften.

Stans- og parkeringsforbud

Håndhevelse av stans- og parkeringsforbud som følger av vegtrafikkloven, trafikkreglene eller skiltforskriftens skilt omfattes ikke av parkeringsforskriften, men reguleres i forskrift om offentlig parkeringsgebyr.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Helde, Roger (2019): Juss i veitrafikk og trafikkopplæring. Fagbokforlaget. ISBN: 9788245023084. Finn boken
  • Engstrøm, Bjørn, red.: Vegtrafikkloven og trafikkreglene med kommentarer, 6. utg., 2019, isbn 9788215029894. Finn boken

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg