parkering

Trafikkskilt nummer 552 Parkering
Skiltet angir at parkering er tillatt på stedet, dersom parkeringen ikke er i strid med trafikkreglenes bestemmelser om stans eller parkering. Har skiltet underskilt 828 «Utstrekning av stans- eller parkeringsregulering», er det likevel tillatt å parkere i anvist retning selv om parkeringen er i strid med trafikkreglenes bestemmelser om stans og parkering. Dersom underskilt angir at parkering er forbeholdt bestemte kjøretøy- eller trafikantgrupper, er parkering forbudt for andre. Er skiltet plassert på eller ved særskilt avgrenset område, f.eks. parkeringsplass, gjelder skiltet for hele området. Ellers gjelder skiltet bare på den side av vegen hvor det er satt opp. Skiltet gjelder da fram til nærmeste vegkryss eller til nytt skilt 552 «Parkering», skilt 370 «Stans forbudt», skilt 372 «Parkering forbudt» eller til skilt 376 «Parkeringssone». Dersom miniatyr av skiltet, eventuelt med underskilt, er anbrakt på parkometer, er parkering tillatt i overensstemmelse med særlige regler om avgiftsparkering. Skiltet gjelder da for vedkommende parkeringsfelt uten hensyn til trafikkreglenes bestemmelser om stans og parkering.

Artikkelstart

Parkering er enhver hensetting av kjøretøy, selv om kjøreren ikke forlater kjøretøyet. Kortest mulig stans for av- eller påstigning eller av- eller pålessing regnes likevel ikke som parkering.

Faktaboks

Uttale
parkˈering
Etymologi
av park, i betydningen ‘samling av kjøretøyer’

Siden 1973 kan parkeringsovertredelser avgjøres med gebyr; bot anvendes i alvorligere tilfeller. For parkering i bygater og lignende brukes ofte parkometer og parkeringsautomat. For å bøte på manglende parkeringsmuligheter i byer er det bygd parkeringshus. Jfr. datoparkering, som var i bruk i Oslo 1959–89.

Skiltregler

Er opplysningsskiltet Parkering plassert på eller ved et særskilt avgrenset område, gjelder det for hele området (parkeringsplass). Ellers gjelder skiltet på den side av veien hvor det er satt opp, fra der det er plassert og i kjøreretningen til nærmeste veikryss eller til nytt skilt, for eksempel Stans forbudt. Skiltet Parkeringssone angir grense for sone (område) hvor det gjelder særlige bestemmelser om parkering eller stans av kjøretøyer. Symboler og tekst på skiltet angir hvilke særlige regler som gjelder.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg