Ospefiltmidd, middart i familien gallmidder. Mikroskopisk dyr som lever i bladene av osp. Opptrer vanlig på Østlandet, spredte funn også i andre deler av Sør-Norge. Saftsugingen fører til groper dekket av gulbrune filtgaller (hårfilt) på undersiden av bladene, med korresponderende grå flekker eller forhøyninger på oversiden.