Orléanister, den gruppe franske monarkister som etter julirevolusjonen 1830 var tilhengere av det franske kongehus av linjen Orléans, i motsetning til tilhengerne av huset Bourbon, legitimistene. Orléanistene var – i motsetning til legitimistene – tilhengere av et konstitusjonelt monarki. De ble senere splittet, og motsetningene mellom monarkistene var en av årsakene til at monarkiet ikke ble gjeninnført 1871. Da den siste bourbonætling døde 1883, ble monarkistene forent, med greven av Paris som tronpretendent.