Oppsats, rettemiddel som brukes for å innstille skytsets høydevinkel. Oppsatsavstanden er det avstandstall som svarer til avstanden til målet og som gir skytset den riktige elevasjon. Oppsats-(sikte-)vinkelen er den vinkel skuddlinjen (prosjektilets utgangsretning) danner med siktelinjen til målet.