Oppfølgingstjenesten, lovpålagt fylkeskommunal tjeneste for ungdom som har rett til videregående opplæring (opplæringslovens § 3–6). Den gjelder ungdom som ikke har søkt eller tatt imot elev- eller læreplass, som avbryter sin videregående opplæring, og som heller ikke er i arbeid. Tjenesten gjelder til fylte 21 år. Oppfølgingstjenesten omfatter også ungdom som på grunn av bortvisning har mistet retten til opplæring. Formålet er å tilby all ungdom opplæring, arbeid eller annen sysselsetting.