Operere, arbeide, virke, være i virksomhet; betjene; (mil.) gå angrepsvis frem; (mil., med.) foreta en operasjon.