Offisiøs, meddelt eller foranlediget av en regjeringsmyndighet uten at denne er ansvarlig; «halvoffisiell».