Nukleontallet er summen av antall protoner og nøytroner i en atomkjerne. Nukleontallet er det samme som massetallet.