Non er et adverb med betydningen «nei» eller «ikke». Ordet finnes i flere språk, blant dem fransk, og har sitt opphav i latin.