Nettkjølsnegl er en lungesnegl i ordenen landsnegler, Stylommatophora. Se åkersnegl.