Nefas, i romerretten betegnelse på en overtredelse av det som ble betraktet som den guddommelige lov. Se også fas.