Nøstepiggknopp, flerårig art i dunkjevlefamilien. 20–40 cm høy, bladene er trekantet og er mye høyere enn blomsterstanden. Blomstene sitter i tette hoder. Nøstepiggknopp er en europeisk art som vokser i grøfter og grunt vann nord til Nordland.