Myntrekke, flere mynter som er slått i en serie, enten ved en bestemt anledning, som f.eks OL på Lillehammer, eller ved et totalt skifte av utseende, størrelse, vekt osv. på alle rikets mynter. En myntrekke kan kan slås over flere år (OL-myntene er slått under to konger) og de gamle myntene trekkes inn av sentralbanken over tid før de erklæres ugyldige som betalingsmiddel.