Isomeraser, enzymer som katalyserer omgruppering av atomer innenfor et molekyl (dannelse av et isomert molekyl). Et eksempel er fosfoheksoseisomerase, som overfører glukose-6-fosfat til fruktose-6-fosfat.