Mutarotaser er enzymer som katalyserer den gjensidige omvandlingen av alfa- og beta-formene for vanlige heksoser.