Muskeldrevne fly, fly som letter og holder seg i luften ved hjelp av muskelkraft. Stiller store krav til konstruksjon og bygging, dessuten til muskelstyrke og utholdenhet hos flygeren. En voksen, trenet idrettsutøver som veier 61–70 kg, kan yte ca. 365 W med benmusklene i vel en time, mens et vanlig, voksent menneske i normalt god form yter ca. 75 prosent av dette. Det menneskelige legeme har et forholdsvis dårlig ytelse/vekt-forhold. Likevel har ønsket om å fly med muskelkraft lenge stimulert til eksperimenter, men først i de senere år har slike vært vellykkede, ikke minst på grunn av de nye lette og sterke materialer. Som den første til å fly en lengre strekning regnes den britiske flyingeniør John C. Wimpenny; i den pedal-propelldrevne Puffin 1 fløy han i mai 1962 910 m med en hastighet på 31 km/h ca. 2,4 m over bakken. Første fly som tilbakela en engelsk mil (1609 m) var det amerikanske pedal-propelldrevne Gossamer Condor, fløyet 23. aug. 1977 av syklisten Bryan Allen; han fløy 12. juni 1979 over Engelske kanal med Gossamer Albatross på 2 timer og 49 min. Se Kremer-prisene.