Mofett, gassutstrømning fra hull eller sprekk i jorden i forbindelse med vulkansk virksomhet; gassen består vesentlig av karbondioksid og temperaturen er lav. Karbondioksidet er tyngre enn luft og vil samle seg i dalsøkk og fordypninger i terrenget. Da gassen er fargeløs og uten lukt og smak, kan mofetter være rene dødsfeller for mennesker og dyr (jf. Hundegrotten ved Napoli).