politimyndighet

Artikkelstart

Politimyndighet er et begrep som vanligvis benyttes om den myndigheten ansatte i politiet har til å fatte og gjennomføre myndighetsbeslutninger. Ifølge politiloven er forutsetningen for å kunne utøve politimyndighet at man innehar en stilling som er tillagt slik myndighet, eventuelt at man blir tildelt slik myndighet.

Begrenset politimyndighet

Begrenset politimyndighet kan unntaksvis også tildeles andre. Dette er normalt for et begrenset tidsrom, begrenset geografisk område og/eller et bestemt saksområde. Selv om politimyndigheten er begrenset i tid eller geografi trenger den innholdsmessig ikke være begrenset.

Typiske eksempler på tildeling av begrenset politimyndighet kan være til personer som deltar i jaktoppsyn, ansatte i politietaten som ikke er polititjenesteperson; for eksempel arrestforvarer, grensekontrollør, utlendingskontrollør, politirevisor eller transportledsager, tjenestepersoner i kriminalomsorgen og tollvesenet.

Institusjoner

Politimyndighet brukes også om den myndigheten som er tillagt politiet som institusjon. Politiloven gir her uttrykk for at staten har enerett til å utøve politimyndighet, gjerne omtalt som statens politimonopol som utøves gjennom politi- og lensmannsetaten.

Også andre institusjoner kan på enkelte områder være tillagt politimyndighet gjennom egen lovgivning. Typiske eksempler er Kystvakten, som er tildelt begrenset politimyndighet gjennom kystvaktloven og den politimyndighet som kan utøves av Forsvarets befal med flere med hjemmel i lov om politimyndighet i det militære forsvar.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg