Mezza voce, med "halv" stemme, med dempet tonestyrke. Ikke å forveksle med messa di voce.