Messa di voce, i sangteknikken et gradvis crescendo og decrescendo på en tone uten at pusten trekkes på ny. Må ikke forveksles med mezza voce.