Mesenkym, cellevev som tidlig i fosterlivet fyller det meste av rommet mellom fosterets epitelkledte ytre og indre kroppsflater og har form som et løst nettverk av bleke stjerneformede celler med store kjerner. Rommet mellom cellene fremtrer med varierende størrelse og er fylt med en væskelignende substans. Mesenkym kommer hovedsakelig fra mesoderm og regnes til bindevevene. I mesenkymet oppstår og utvikles organismens differensierte binde- og støttevev (skjelett), dessuten muskler, blodkar med blod og lymfoid vev. Hos virvelløse dyr, f.eks. flatormer, danner mesenkymet kroppens utfyllingsvev som hos det voksne dyr kalles parenkym.