Germansk rett, gammel fellesbetegnelse for rettsreglene hos de germansktalende folk fra romertiden og frem til utformingen av nasjonale europeiske rettssystemer. Tyske rettshistorikere som Konrad von Maurer og Karl von Amira mente å se et dyptgående fellespreg i disse rettsreglene og søkte å rekonstruere en germansk rett etter mønster av 1800-tallets romerrettsvitenskap. Senere er man blitt varsom med å bruke ordet germansk om annet enn språk. Man søker nå å differensiere etter tid og sted.