Mekaniker, (til mekanikk), fagutdannet yrkesutøver som arbeider med fremstilling, prøving, vedlikehold og reparasjon av maskiner, instrumenter m.m., f.eks. automatiseringsmekaniker, bilmekaniker, finmekaniker, flymekaniker, industrimekaniker, landbruksmekaniker, motormekaniker, motorsykkelmekaniker, togmekaniker.